I år blir det tredje gången som erkända artister och musiker besöker Kulturskolan i Västervik i syfte att inspirera. Peter Andersson är chef för kulturskolan och berättar att man i år får Robert Wells på besök.

– Det här är ett treårigt projekt som genomförs tillsammans med orkesterföreningen och med stöd av Sparbanksstiftelsen. Det handlar om att möjliggöra att unga ska få se och spela med artister av den här kalibern, säger han.

Under ett par dagar ska Robert Wells bland annat hålla en föreläsning, workshops och repetera med orkestern. Det blir även ett par framträdanden.

– Vi har fått arrangemangen och har börjat att repetera. Det är mycket jobb, vi ska arrangera om musiken så att det passar ungdomarna och deras nivå. Under fredagen den 20 april spelar man för skolan, och under lördagen den 21 är allmänheten välkommen.

–Det känns väldigt roligt att kunna göra det här. Robert Wells har med sig ett par egna musiker och vi kommer nog få höra en hel del om hans karriär och hans tankar när det kommer till musiken.